Kunstenaars

Gevoelens omzetten in de meest passende en daadkrachtige woorden, doet deugd. Dat zie en voel ik elke dag. Een innerlijke strijd, een borrelend vuur of een onbegrepen idee de juiste woorden geven, maakt iets onzichtbaar opeens helder. En daarmee vaak ook nog schoner, grootser en juister dan het al was. Die woordenkracht inzetten om van een onvervulde wens een liefdevolle woordenpracht te maken die je voor altijd kan koesteren en misschien delen? Wauw, heel graag.
Leila Kandil
Verhalenkunstenaar

Maak deel uit van ons kunstenaarscollectief
Ga met onze wensverhalen aan de slag

Woensdag Wensdag zoekt geëngageerde kunstenaars die mensen met onvervulde wensen helpen met een positieve bijdrage. De vergoeding per opdracht bedraagt € 1.500 exclusief btw, inclusief materiaal. Je artistieke discipline en professionele ervaring zijn ondergeschikt aan je motivatie om deel te nemen aan dit initiatief. Om de juiste wensverhalen toe te kennen aan een geschikte kunstenaar, baseren wij ons op het portfolio dat je aanlevert en het intake-gesprek dat we afnemen.

Laat ons volgende zaken weten en dan nemen wij contact op met jou. Stuur je antwoorden naar kunstenaar@woensdagwensdag.be of naar Kwadeschuur 10, 3210 Lubbeek. 

– Wat is je naam, je e-mailadres en telefoonnummer?
– Wie ben jij? (minstens 50 woorden)
– Welke thema’s spreken je aan? Enkele voorbeelden zijn familie, kinderwens, gezondheid, vrijheid, verbondenheid. Aan de hand van je keuze verbinden we jou aan een geschikt wensverhaal.
– Wat trekt je aan in dit project? (minstens 50 woorden)
– Welke kunstvorm beoefen je? 
– Waar vinden we je portfolio? 
Geef een link naar een online portfolio of bezorg ons enkele zaken per post.